Dünyanın her yerinde çimento fabrikası kuruyor ve işletiyoruz