Dünyanın her yerinde çimento fabrikası kuruyor ve işletiyoruz

Söğüt Lecat Tesisi İnşaatı Tamamlanmak Üzere - 15.01.2017

Hafif genleştirilmiş agrega ve hafif duvar elemanları fabrikası inşaatı tamamlanmak üzeredir. .
Şantiye son durum görüntüleri şu şekilde :

15 Ocak, 2018